Olivy, víno a genialita

Cílem učenců se stávala hlavně velká a proslulá toskánská města, jako například Florencie nebo Pisa. V kopcích mezi nimi však najdeme i malé nenápadné městečko, jehož jméno zná dnes snad každý. Dalo světu jednoho z největších renesančních géniů. Na jedné z křižovatek silnice vedoucí z Florencie do Pisy stojí na ukazateli směru název Vinci. Ten, komu připadá povědomé, se nemýlí. Právě odtud pochází Leonardo da Vinci, vzor všestrannosti a nadanosti dávných vědců a vynálezců. Od jeho dob se městečko příliš nezměnilo. Dodnes mu vévodí opevněný hrad z dálky připomínající loď, okolní svahy hory Montealbano porůstají vinice a olivové háje. Zdejší olivový olej a víno Chianti jsou proslavené široko daleko. Není divu, že zde mladý Leonardo nacházel inspiraci, a také se tu naučil milovat přírodu. Dnes má oblast Vinci asi 14 tisíc obyvatel.
Osada pamatuje osídlení Etrusků a příchod Římanů. Stála tedy již v době, kdy antičtí myslitelé přicházeli na věci, které o tisíc let později lidé jako Leonardo s údivem objevovali znovu. Ve 13. století připadla celá oblast pánům z Florencie, ale tenkrát si místní obyvatelé mnoho klidu neužili. Vinci totiž tvořilo západní hranici florentského státu, a proto na ně z první ruky dopadaly útoky jeho nepřátel. Tehdy poskytoval hrad městu neocenitelnou ochranu…

Úplné znění článku naleznete na v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2004

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz