Otevřená dlaň

Nejprve vznikly jako jediná, nesmírně rozsáhlá sníženina, vyvolaná tlakem od jihu, při počátcích alpského vrásnění. První poklesy zemských ker podél hlubinných zlomů začaly už koncem křídy, asi před 100 miliony lety, a pak pokračovaly prakticky do současnosti. Kdybychom již tenkrát obývali Českou kotlinu, nestýskali bychom si, že nemáme moře. Koncem druhohor jsme měli dokonce dvě – jedno na severovýchodě, po němž zůstaly pískovce Českého ráje a druhé dvakrát vpadlo z oblasti alpské předhlubně (v místech dnešního Dunaje) úzkým chobotem právě do jihočeské pánve. Jak Alpy rostly, zvedal se i okraj Českého masivu a pánevní prohlubně pak po většinu času zaplavovalo sladkovodní jezero s odtokem k jihu. Jaká to musela být krásná, rozlehlá hladina. Hloubka jihočeského jezera nepochybně kolísala a snad došlo i několikrát k jeho vyschnutí, ale voda se do této obrovité pánve vždy znovu vrátila. Velká přestavba jezerního dna nastala relativně nedávno (s ohledem na trvání pánve), až koncem třetihor, před 3 až 4 miliony let…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 8/2002.

Hledáte ubytování v Třeboni? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jan Votýpka

Shopping Cart