Život na třeboňských mokřadech

Navíc zde vznikly biotopy nové, ať již charakteru velkých, mělkých jezer či otevřené kulturní krajiny, do kterých postupně pronikly druhy, které zde dříve, uprostřed hlubokých lesů, nežily. Hospodářské zásahy, probíhající zde po staletí, však nezasáhly celou oblast, a tak se na mnoha místech zachovala i společenstva původní.

Díky této obrovské pestrosti biotopů, ať již původních či umělých, zde žije na malé ploše takové množství druhů, jaké patrně nikde jinde ve střední Evropě nenajdeme. Až na pár písečných, extrémně suchých lokalit, je Třeboňsko především územím mokřadů. Více než 500 rybníků, četné močály a rozsáhlá rašeliniště se vzácnou florou a faunou byly jako nejcennějších části zařazeny mezi tzv. Ramsar sites (RS), mokřady mezinárodního významu, chráněné Ramsarskou konvencí. Je to RS Třeboňské rybníky o ploše 10 165 ha, z čehož na rybníky připadá 5289 ha, což představuje 70 % rybníků na Třeboňsku. Druhým RS oblasti jsou Třeboňská rašeliniště, asi 1100 ha navzájem izolovaných „ostrovů“ rašelinišť, a to dvou typů. Jednak to jsou lesní rašeliniště s borovicí blatkou a rojovníkem bahenním, jednak minerotrofní rašeliniště ve výtopě rybníků…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 8/2002.

Hledáte ubytování v Třeboni? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jan Ševčík

Shopping Cart