Stráž božské Emy

Život Destinnové na zdejším zámku však měl mnohem skromnější dimenze než oslnivá kariéra pěvkyně v berlínské nebo newyorkské opeře. Zámek si koupila v roce 1914, když jí bylo 34 let a stála na vrcholu své slávy. Ale podivné okolnosti kupní smlouvy jako by předznamenávaly neblahý zlom její kariéry. Ve Stráži se šuškalo, že si s sebou přivezla jakéhosi Araba a na něho je zámek napsán. Také místní kronikář napsal, že slečna Ema Destinnová, sopranistka berlínské opery a pan Dinah Eugen Gilly, barytonista Metropolitní opery v New Yorku, koupili část strážského panství za 570 000 K. Brzy po uzavření kontraktu zase oba odcestovali a vrátili se až v roce 1916. Destinnová se však dostala pro své vlastenecké projevy do sporu s rakouskými úřady a ty jí zakázaly koncertovat. Potom se policie také „domakala“, jak je psáno v kronice, že Gilly je Francouz, rodem Alžířan, a dokonce důstojník francouzské armády, z pluku Zuavů…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 8/2002.

Hledáte ubytování v Třeboni? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

P. D. Jonáš