Třeboň

Dva hlavní centrální bloky domů pak obtáčí okružní Husova ulice. Na jihozápadní straně náměstí je honosný renesanční zámek, na jihu města stojí pivovar, na severu klášter a kostel svatého Jiljí. Okružní Husova ulice už není tak honosná jako náměstí nebo Březanova ulice u zámku. Tady u hradebních zdí se hodně přestavovalo a domy si neuchovaly stylovou jednotu. Celé město pak uzavíraly hradby, z valné části ještě stojící a dnes opravené. Z Třeboně se vycházelo čtyřmi branami, nejkrásnější a nejstarší je Svinenská.

Kdo navštívil Třeboň před dvanácti lety, odnesl si vzpomínku na špinavé ulice, oprýskané domy se zpuchřelými vraty, zanedbalý zámecký park a zanesenou, páchnoucí Zlatou stoku. Byl to depresivní obraz plíživého zmaru…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 8/2002.

Hledáte ubytování v Třeboni? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jaroslava Janoušová

Shopping Cart