Pizzo Calabro

V jejím odkrytém profilu s různě poskládanými svahovými sedimenty můžeme objevit i několikametrovou vrstvu tufu – sopečného popela. Kdysi dávno, snad v prehistorických dobách, muselo na některém z nedalekých sopečných ostrovů dojít ke katastrofálnímu výbuchu, který vrhl déšť popela přes moře až na toto pobřeží. V následujícím časovém období překryly tufy další svahové usazeniny a příbojové vlny vyhlodaly v sopečných vyvrženinách nevelkou jeskyňku. Prosakující podpovrchová voda v ní postupně vytvořila i malou studánku, z níž si po několik staletí doplňovali rybáři a mořeplavci své zásoby pitné vody…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2005

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslava Janoušová