Pod zemí i na kopcích

Berberové jsou původními obyvateli Tuniska. Na severu Afriky žili už před šesti nebo sedmi tisíci lety, ale až do příchodu Féničanů víme o jejich životě pramálo. Sami se označují jako „svobodní lidé“, Imazighen. Pojmenování, které používáme my, je tak trochu záhadou. Často se tvrdí, že vzniklo z řeckého výrazu barbaroi, cizinci či lidé mluvící nesrozumitelným jazykem. Asi je to pravda, i když trochu zapeklitá. Starověcí Řekové říkali Berberům Libyjci a i Římané používali jiná označení. Termín se do moderních evropských jazyků zřejmě dostal až z arabštiny, protože Arabové označovali původní obyvatele afrického severu al-Barbar. Dokonce vznikla i legenda, podle níž byl Barbar jedním z mytických předků Berberů. Tento mýtus zmiňuje slavný učenec 14. století ibn Chaldún, sám Berber, který se narodil v Tunisu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2007

Další informace o Tunisku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Hofmann

Shopping Cart