Pohlednice z Efesu

Artemidin chrám byl postaven kolem roku 550 př. n. l. na popud bohatého lýdského krále Kroisa. Do dnešních dnů z něho však nezůstalo takřka nic. Co nezničil požár založený pomýleným Herostratem v roce 356 př. n. l., to dokonali Gótové v roce 262 př. n. l. A také četná zemětřesení. Nakonec i samotní zdejší obyvatelé v průběhu věků rabovali ruiny Artemidina chrámu, takže jeho mohutné kamenné bloky jsou dnes roztroušeny ve zdivu širokého okolí…
 

Další informace o Turecku naleznet zde: http://www.sopka.cz