V kraji marší

Jako celek jsou mimořádně cenným přírodním prostředím, jehož další existence není možná bez patřičných ochranářských opatření. Názory na míru jejich uplatnění se také tady neustále mění a hledají se cesty, jak skloubit požadavky ochranářů s hospodářskými zájmy místních obyvatel. Stát, který na ochranu marší dává peníze, usiluje hlavně o útlum zemědělství a rozvoj ekoturistiky. Pro tento trend hovoří i milióny rekreantů, přijíždějících každoročně na blízké písečné pláže. Zemědělství ovšem není jediným problémem, s nímž se musí ochranáři potýkat. Je tu například i silná myslivecká tradice, ještě silnější než jakou známe u nás, a proto lov v marších zatím nelze zakázat. Podařilo se ale prosadit určitá omezení, například zákaz lovu v noci…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 6/2002.

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Pavel Šust
Shopping Cart