Polička

Podobně jako nedaleký hrad Svojanov, i Polička měla zabezpečovat obchodní Trstenickou stezku. Poté, co Rudolf Habsburský zapsal město své manželce Elišce Rejčce, stala se Polička od roku 1307 věnným městem českých královen.
Když stojíme na čtvercovém náměstí, vidíme před sebou osamocenou, velmi nápadnou radnici, před ní impozantní morový sloup se dvěma kašnami po stranách a v pozadí, nad domy, vykukující siluetu „rodné věže“ hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Tímto jediným pohledem jako bychom obsáhli celých těch 741 let historie města i s jeho významnými stavebními památkami – kromě hradeb, které jsou skryty za domy…

Shopping Cart