Polička

Město na českomoravském pomezí nechal založit Přemysl Otakar II. roku 1265 na území zvaném Na poličkách. Místní jméno odvozené od slova polička mělo ve staročeštině širší význam a označovalo louky na rovince.

Podobně jako nedaleký hrad Svojanov, i Polička měla zabezpečovat obchodní Trstenickou stezku. Poté, co Rudolf Habsburský zapsal město své manželce Elišce Rejčce, stala se Polička od roku 1307 věnným městem českých královen.

Když stojíme na čtvercovém náměstí, vidíme před sebou osamocenou, velmi nápadnou radnici, před ní impozantní morový sloup se dvěma kašnami po stranách a v pozadí, nad domy, vykukující siluetu „rodné věže“ hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Tímto jediným pohledem jako bychom obsáhli celých těch 741 let historie města i s jeho významnými stavebními památkami – kromě hradeb, které jsou skryty za domy.

Hradby jsou velkou pýchou Poličky a nejznámějším prvkem její historické architektury. Začaly se budovat už za Karla IV. a jejich poslední úpravy skončily v 16. století. I když ve středověku měla opevnění většina našich měst, málokde se hradby zachovaly tak jako zde. Obepínají historické jádro, dnes městskou památkovou zónu, jako kamenný prstenec 1220 metrů dlouhý, dva až tři metry široký a místy až osm metrů vysoký. Hradební pás je zesílen 19 půlválcovými zastřešenými věžemi. Kdysi byly hradby také zpevněny čtyřmi městskými branami, ty však byly v 19. století zbourány, protože brzdily rozvoj dopravy.

Zato se před hradbami částečně dochoval vnější obranný systém – parkánová zeď, příkop a přední val. Zvláštní poezii má jihovýchodní předhradí zvané „Na Bídě“. V polovině 19. století tady vyrostla ulice městské chudiny. Část domů nechalo později město strhnout. V současné době byly mnohé chaloupky, zády přitisknuté k hradbám, znovu postaveny a stávají se zajímavým, skoro romantickým místem Poličky.

Počátkem 18. století se valila Evropou černá smrt – mor, který zasáhl i značnou část Čech. Poličce se vyhnul. Když nebezpečí pominulo, místní měšťané se rozhodli, že jako mimořádný projev vděčnosti a díkůvzdání postaví sv…