Pombalův Lisabon

Následky katastrofy zmírnily pohotové záchranné akce řízené Pombalem. V chaosu a hrůze si vyhradil plné moci a s energií sobě vlastní zmobilizoval pomoc pro raněné, opatřil potraviny hladovým a zajistil přístřeší pro osoby, které zemětřesení připravilo o jejich příbytky. Záchvěvy ještě nedozněly a markýz již promýšlel obnovu města. Plány rekonstrukce připravil do měsíce. Skupina architektů podle jeho koncepce přetvořila střed města do podoby, jež je dodnes považována za příklad moderního urbanismu.
Zemětřesení postihlo Lisabon v době, kdy stát pořád ještě těžil z přílivu nerostného bohatství z Ameriky, ale rostoucí náklady na těžbu zlata v brazilských dolech výnos oslabovaly. Král José I. si uvědomoval nutnost omezit závislost Koruny na zdrojích ze zámoří, neměl však sílu ani nadání cokoliv změnit, a tak svěřil praktické vládní povinnosti do rukou Pombala, který se stal symbolem osvícenského absolutismu v Portugalsku.
Schopný Pombal načerpal řadu zkušeností už jako velvyslanec v Londýně a Vídni. Portugalsku se snažil vytvořit podmínky pro obchodní prosperitu, jaké viděl v Londýně. Jedním z jeho prvních opatření bylo povolení obchodníkům nosit meč, aby je alespoň v tomto ohledu postavil na stejnou společenskou úroveň jako šlechtice. Nechyběla mu sebedůvěra ani charisma, a navíc se mohl spolehnout na bezvýhradnou královu podporu. Panovník mu ji poskytl i v případech, kdy si sám byl vědom, že jeho první ministr používá pochybné metody a že je v zemi stále méně oblíben. Pombal se tak stal sice brilantním a praktickým, zato však často i brutálním vládcem Portugalska. Jeho moc se zvyšovala takovou rychlostí, jak z trosek rostl Lisabon širokých tříd, promenád a vysokých domů s fasádami zdobenými kovovými mřížemi a mansardami…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2003

Další informace o Portugalsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart