Zlatý věk yukonské paroplavby

V dnešní době letadel a udržovaných silnic je jeho dopravní význam sporadický Jeden z největších parníků, jaký kdy brázdil vody Yukonu. Není však příliš vzdálená doba, kdy téměř století zastával funkci hlavní dálnice severské divočiny.

Pionýrské začátky
Již od příchodu Rusů na Aljašku sloužil Yukon jako hlavní cesta v pronikání do vnitrozemí. Touha po hledání nových zdrojů „měkkého zlata“ – vzácných kožešin, přivedla ruské průzkumníky k založení některých obchodních stanic v blízkosti této řeky. Tak vyrostl Svatý Michal u ústí do Béringova moře či osada Nulato na dolním toku. Obdobně vznikaly na horním toku obchodní stanice Společnosti Hudsonova zálivu a brzy se začala objevovat poptávka po vhodném dopravním prostředku. První říční parník spustila na vodu Rusko-americká společnost v roce 1866. O rok později však byla Aljaška prodána a štafetu převzali Američané. Na základě zkušeností z jiných amerických veletoků vytvořili typ zadokolesového parníku, který odpovídal specifickým yukonským podmínkám.
V počátcích paroplavby se hlavní aktivita omezovala především na dolní tok Yukonu, tedy na jeho americkou část. Někdy kolem roku 1880 hledači v povodí objevili první zlato a začaly vznikat zlatokopecké osady, jako např. Eagle, Forty Mile a Circle City. Dopravu mezi nimi provozovala hrstka parníků patřící dvěma společnostem – Aljašské obchodní společnosti a Severoamerické obchodní a dopravní společnosti.
Pasažérů bylo tehdy málo, hlavně šlo o zásobování osad a táborů. Cesta parníkem do civilizace byla pro zlatokopy příliš drahá a dlouhá. Plavba z přístavu Svatý Michal u ústí Yukonu do Forty Mile zabírala měsíc drahocenného času krátkého léta. Vzhledem k tomu, že se plavební a prospektorská sezóna shodovala, jen málo zlatokopů opouštělo na zimu Aljašku, a stejně tak málokdo z vnějšku vyhledával návštěvu těchto zapomenutých končin.
To se však mělo velmi brzy změnit…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2003

Další informace o Kanadě naleznet zde: http://www.sopka.cz