Populární a mladá Tate Modern

Zakladatelem galerie byl sir Henry Tate, podnikatel v cukrovarnictví a nadšený sběratel výtvarného, převážně britského umění. Dva roky před smrtí svou sbírku daroval „národu“, a to včetně impozantní neoklasicistní budovy, kterou pro ni tehdy na Millbank v jižní části Westminsteru postavil renomovaný architekt Sidney Smith. O slávu sir Henry zřejmě nestál – jeho muzeum, otevřené roku 1897, se jmenovalo prostě National Gallery of British Art.
Díky štědrým mecenášům sbírka utěšeně rostla – v roce 1909 přibylo do galerie na 300 olejů a více jak 20 000 kreseb a akvarelů Williama Turnera, v roce 1916 následovala velká kolekce francouzských mistrů (hlavně impresionistů) z majetku sira Hugha Lanea a původně národní charakter sbírky začal postupně nabývat spíše internacionální podoby.

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2010

 

 

Shopping Cart