Poselství norských ledovců

Největší z tamních ledovců spočívají na vysokých náhorních plošinách. Jsou proto ploché, v centrální části jen lehce vyklenuté a nepravidelně se roztékají do okolí. Právě pro svůj tvar, tak netypický pro současné zalednění a tak typický pro Norsko, si vysloužily název ledovce norského typu. Odborníci jim někdy také říkají ledovce fjeldové, ale v obou případech jsou spojovány s Norskem. Rozsah těchto plošných ledovců se neustále mění a pokud dosáhnou okraje své mateřské plošiny, vnikají do starých trogových údolí nebo se i volným ledopádem spouštějí na dosud neporušené svahy a v podobě ledovcových splazů klesají do nižších poloh. Norské ledovce leží v místech, kde bylo v nedávných ledových dobách centrum evropského zalednění. Svým tvarem (nikoli rozsahem) se také starému kontinentálnímu ledovci podobají, a tak se glaciologové dlouho domnívali, že jsou jeho posledním, dosud neroztálým zbytkem. Teprve nové bádání a moderní vědecké metody prokázaly, že současné norské ledovce jsou mnohem mladší. Nepocházejí z dob ledových, které jaksi oficiálně skončily zhruba před dvanácti až deseti tisíciletími, ale jsou produktem takzvané malé doby ledové, která nastala až v době poledové, ve středověku…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 2/2005

Více informací o Norsku naleznete zde: www.norge.cz