Příběhy zámků

Již pohled z dálky na zámek Bazoches dává tušit, kdo byl jeho majitelem. Do údolí pyšně a nedostupně vyhlíží ze zalesněného svahu průčelí strohé budovy, na obou stranách zakončené kruhovými věžemi různé velikosti. Původní hrad tu byl postaven ve 12. století. K jeho hostům patřili králové Filip August a Richard Lví srdce, kteří se zde krátce zastavili na cestě do Svaté země, kam se vydali na třetí křížovou výpravu. Sídlo patřilo pánům z Bazoches, od nichž ho v roce 1675 koupil Sébastien Le Prestre, maršál de Vauban, a to za odměnu, získanou od krále Ludvíka XIV. za zásluhy při obléhání Maastrichtu. Město se mu podařilo dobýt v krátké době a s minimálními ztrátami na životech.
Když se maršál usadil v Bazoches, navrhl mnoho změn a zámek přestavěl do dnešní podoby, jež vyhovovala jeho vkusu a pracovním potřebám, a také odrážela celoživotní zaměření svého obyvatele. V jednom křídle Vauban zřídil ubytovací prostory pro techniky a projektanty, kteří pod jeho vedením vypracovali plány na více než tři stovky pevností…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2004

Shopping Cart