Štrasburk – okno do Evropy

Roku 923 byl Štrasburk přičleněn ke Svaté říši římské, ale tři století poté se stal svobodným městem. Za své bohatství v minulosti zaplatil několika zničujícími vojenskými zásahy.
V 15. a 16. století město zažilo nebývalý rozkvět nejen hospodářský, ale i duchovní. Díky Gutenbergovi, který tu prožil mládí, se Štrasburk stal centrem knihařství, a tím i baštou humanismu a protestantismu. Působil tu Erasmus Rotterdamský, na univerzitě (založené roku 1538) studovali Goethe, Napoleon a Metternich. Vyrostla tu velká obec židovská.
Od roku 1681 patří Štrasburk Francii, krátce před Velkou revolucí složil právě tady důstojník Rouget de Lisle budoucí francouzskou hymnu ("Marseillaise" se jmenuje podle místa svého prvního provedení). V letech 1870-1918 město okupovali Němci, ale vrátili se sem i za druhé světové války; tehdy byl Štrasburk těžce poškozen…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2004

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz