Skotské Borders - krajina podél řeky Tweed

Příhraniční oblast Borders

Rozsáhlá oblast jižního Skotska na jih od Edinburghu někdy návštěvníky překvapí – najdou zde nezkaženou divokou přírodu, zelené kopečky, rychle plynoucí čisté říčky a jejich malebná údolí, opuštěná vřesoviště, ale hlavně bohatství historických objektů. Taková představa Skotska začíná pro mnohé až kdesi severně od města Perth. Blízkost Anglie též znamená, že se Borders snaží mnohem více zdůrazňovat svoji skotskou příslušnost. Právě díky jižním sousedům má oblast velice pohnutou historii – vedly se zde časté války o území, o čemž svědčí mnohé zříceniny hradů a opatství. Úrodná údolí řeky Tweed a jejích přítoků byla stejně jako prosperující města vždy neodolatelným cílem pro nejrůznější nájezdníky.

Tento cíp Skotska byl též inspirací pro básníky a spisovatele, jako byli Robert Burns, John Buchan a Sir Walter Scott. Ten se soustředil nejen na přírodní krásy, ale též na lidové pověsti a legendy. Patrně „nejdivočejší“ část Borders se nalézá kolem říčky Yarrow Water, mezi Selkirkem a Moffatem, při horním toku řeky Tweed a v krajině na jih od Peebles. Nejvyšší koncentrace historických budov je mezi Peebles na západě a Kelso na východě – najdete zde unikáty, jako je Traquair House a Scottovo sídlo Abbotsford. Známý romanopisec John Buchan, pozdější generální guvernér Kanady, prožil dětství ve vesničce Broughton, kde je nyní jeho muzeum. Proslavil se zejména románem „39 steps“ (39 schodů), který byl později zfilmován a jeho divadelní verze je na repertoáru v Londýně.

Obyvatelé oblasti Borders mají své zvláštnosti – muži jsou vášnivými hráči ragby a na počátku léta se ve větších místech pořádají tzv. Riding of the Marches. Jde o středověký rituál, kdy mladí muži z dotyčného místa objíždějí na koních území náležející městu. Oslavy trvají několik dnů a liší se od místa k místu – někde mají alegorické vozy, jinde pořádají koncerty či taneční zábavy anebo si připomínají historické události v podobě dobových her. V městečku Peebles se koná v červnu sluneční festival, jehož počátky sahají až ke Keltům, a na konci srpna se sem sjíždějí lidé se zájmem o umění na festival umělecký.  V Chambersově institutu sídlí muzeum okresu Tweeddale. Zdejší rodáci, bratři William a Robert Chambersové, byli vydavateli světoznámé encyklopedie a místními mecenáši.

Téměř ze všech míst centrální části Borders jsou vidět tři vrcholky Eildon Hills, posvátných keltských kopců, které jsou dodnes opředené legendami podobnými té, která se váže k českému Blaníku. Podle pověsti zde odpočívá král Artuš a jeho rytíři, kteří podlehli mocnému kouzlu. Nejvyšší vrchol je vysoký sice jen asi 460 m, ale výstup je místy docela příkrý. Nejvhodnějším výchozím bodem je město Melrose, patrně nejhezčí v celé oblasti; nalezneme tu tradiční náměstí, kde se konají trhy, ale i dávnou připomínku přítomnosti Římanů v podobě výstavky Trimontium (jméno je odvozeno právě od tří vrcholků Eildon Hills). Již od roku 1883 se tady každoročně v dubnu pořádá turnaj v místní variantě ragby se sedmi hráči (Melrose Sevens), na který přijíždějí fanoušci z celého světa.

Hlavní zdejší pamětihodností jsou však ruiny opatství Melrose Abbey. Jako všechna ostatní v oblasti Borders, i toto bylo založeno Davidem I. v roce 1136; byl to vůbec první cisterciácký klášter ve Skotsku. Pak následovala série válek, typická pro osud Borders: v roce 1322 napadl opatství a město, které vyrostlo kolem něj, anglický král Edward II. Následovala rekonstrukce podporovaná skotským králem Robertem Brucem a další zničující nájezd Angličanů pod vedením Richarda II. Po další rekonstrukci zpustošil opatství znovu mocný Jindřich VIII. v polovině 16. století. Dnešní gotické ruiny z červeného pískovce pocházejí hlavně ze 14. a 15. století; jsou výsledkem částečné rekonstrukce financované vévodou z Buccleuchu, za vydatné pomoci popularizátora skotské historie Sira Waltera Scotta. Zajímavé jsou některé kamenné chrliče (např. prase hrající na dudy) a vůbec veškerá figurální výzdoba. Údajně zde bylo pohřbeno srdce hrdiny Roberta Bruce poté, co jej přivezli rytíři z křižácké výpravy – v muzeu se nachází olověná schránka, v níž je prý srdce uloženo.

Po historických exkurzích přijde vhod vycházka či dálkový pochod mimo město – Melrose leží na 100 km dlouhé St. Cuthbert’s Way vedoucí až na Svatý ostrov Lindisfarne a rovněž na mnohem delší trase Southern Upland Way, která spojuje západní pobřeží s východním. Severovýchodně od Melrose leží Selkirk – městečko proslavené největšími slavnostmi Riding zvanými Selkirk Gathering a také tím, že zde byl téměř všudypřítomný Sir Walter Scott 30 let šerifem (soudcem).

Abbotsford House je díky Scottovi jedním z nejnavštěvovanějších míst ve Skotsku. Walter Scott, syn bohatého právníka z Edinburghu, neměl dobrý start do života. Jako dítě prodělal obrnu a následkem této choroby kulhal. Na rekonvalescenci byl poslán na venkov ke svým prarodičům, kde se začal zajímat o skotskou historii, pověsti a legendy. Později sice vystudoval práva, ale zájem o historii a literaturu jej neopustil. Dokonce s přáteli objevil na edinburském hradě předměty symb…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Skotsko

Borders