Proměny čtvrti Wapping

Wapping, ležící v městské části Tower Hamlets na východě města, je příkladem měnící se tváře Londýna v průběhu staletí. Kdysi jedna z nejchudších čtvrtí je dnes plná luxusních rezidencí a nabízí také mnoho zajímavostí i pro návštěvníky metropole. V neposlední řadě i příjemnou procházku kolem starobylých skladišť, za jejichž fasádami se však skrývají loftové byty.

Proslulý anglický básník, kritik a zejména encyklopedista Samuel Johnson (1709–1784), známý svým výrokem, že „kdo je unaven Londýnem, musí být unaven i životem“, kdysi doporučil svým posluchačům, aby Wapping prozkoumali, neboť tak poznají životní způsoby, které si téměř nikdo nedovede představit. V těch dobách byla tato čtvrť na severním břehu Temže plná námořníků, různých nádeníků a v neposlední řadě také prostitutek. V současnosti tu bydlí především soudci, právníci, daňoví poradci, finančníci…

Historie Wappingu je spojena zejména s londýnskými doky, které mu dávaly prosperitu. Právě zde se poprvé setkal se svou budoucí ženou Elizabeth legendární mořeplavec James Cook. Po svatbě si tu zřídili svůj první společný domov. Wapping byl ale již od tudorovských dob také místem poprav, na šibenici tu skončila řada námořních pirátů. Jednou z největších událostí, nejen pro místní obyvatele, se tak v roce 1701 stala poprava kapitána Williama Kidda. Dnes tohoto nechvalně známého piráta připomíná hostinec Captain Kidd.

Zlé časy nastaly koncem 60. let minulého století, po uzavření londýnských doků. Z Wappingu se stala zanedbaná, nepohostinná čtvrť, navíc se stále ještě patrnými jizvami po náletech Luftwaffe během druhé světové války.

Zlom nastal v polovině 80. let, když tiskový magnát Rupert Murdoch přestěhoval své tehdejší impérium News International (vydává například nejstarší seriózní deník The Times, ale také bulvární The Sun) z centra metropole právě do Wappingu. A to přes silný odpor ze strany odborových svazů tiskařů a novinářů. Nešlo jen o změnu adresy, ale zejména o zavedení nových technologií, jež ubíraly mnohá pracovní místa. Protesty a stávka, během níž poprvé od roku 1785 nevyšel list The Times, trvaly celý rok. Stávková linie byla okamžitě přezvána na „pevnost Wapping“. Moc peněz však nakonec zvítězila…

Murdochovo vítězství ale bylo zároveň počátkem dvou velkých změn na mapě Londýna. Znamenalo začátek konce legendární Fleet Street jako s…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Londýn