Ptačí hrad s Opičí horou

Dnes se důkladně vyspravená zřícenina Landskronu počítá mezi desítku největších turistických atrakcí Korutan, přičemž reálně nabízí velké atrakce dokonce hned dvě. Za tou první se musí návštěvníci vydat z nádvoří do výše položených partií hradu, kde jsou pod širým nebem rozmístěny voliéry s několika desítkami dravých ptáků a sov. V téhle ptačí zoo, která funguje i jako záchranná stanice a výzkumné středisko, mají převahu druhy u nás nežijící anebo vzácné jako sovice sněžní, orlík krátkoprstý či sup hnědý. K vidění je tu i několik zástupců mimoevropských druhů, třeba orel bělohlavý nebo orel damaní (dříve zvaný též Verreauxův). Každá voliéra je opatřena stručnou trojjazyčnou charakteristikou chovaného druhu, obecnější informace o životě dravců lze pak najít na panelech upevněných na hradních zdech. Prohlídka voliér je sama o sobě hodně zajímavá, nicméně naprostá většina lidí sem přichází hlavně kvůli letovým ukázkám dravců, které se v období od dubna do října konají za příznivých povětrnostních podmínek dvakrát až třikrát denně. Výhradně pro tento účel tu mají v nejvýše ležícím místě areálu vybudovaný jakýsi stadiónek, k obloze vystrčenou zatravněnou čtyřúhelníkovou plochu, na jejíž delší strany navazují dvě stupňovité tribuny. Říká se mu vzletně Orlí aréna (Adlerarena), což je však název upřednostňující marketing před výstižností, jelikož orli se na programu podílejí stejnou měrou jako jiní ptáci. Představení zahajuje sokolník-moderátor upozorněním, aby diváci během produkce nevstávali ze sedadel, protože ptáci budou létat nízko nad jejich hlavami. Potom podává ke každému letu obsáhlý výklad, obvykle v němčině. Ve vzduchu bývá zpravidla jen jeden pták, na párový let se vydává pouze dvojice orlů skalních. Někteří dravci předvádějí své lovecké dovednosti, to když muž táhne po zemi na provazu přivázanou návnadu a pták na ni útočí, jiní přelétávají sem a tam napříč arénou a usedají na vyvýšené sloupy podle toho, kam zrovna sokolníkovi pomocníci položí masitou laskominu. A právě pohled z bezprostřední blízkosti na letícího opeřence patří k nejsilnějším zážitkům, které si odtud divák může odnést. Faktem je, že ukázky volného létání cvičených dravců dnes bývají pořádány na mnoha místech, aby se ale jako na Landskronu člověku prohnal těsně nad hlavou orel s téměř dvoumetrovým rozpětím křídel anebo podobně narostlý výr, to se hned tak někde jinde neuvidí. A k tomu zde navíc každý dostane bonus v podobě výhledu z ptačí perspektivy na Villach a nádhernou kulisu vrcholů Karavanek a Julských Alp v pozadí…

Shopping Cart