Pták, který přežil své vyhynutí

Tento mohutný pták patří totiž k nejohroženějším na světě. Před příchodem bílého muže obýval celou oblast střední a jižní Kalifornie, včetně přilehlých oblastí amerického Jihozápadu. I když není dnes znám ani jejich přibližný počet v raných dobách osídlování, dá se předpokládat, že byl poměrně hojný. Lov a postupná přeměna kalifornského Centrálního údolí v nejúrodnější oblast Spojených států znamenaly pro kondory katastrofu. Ke ztrátě přírodního prostředí se přidružilo ještě používání pesticidů v 50. a 60. letech. Jejich přítomnost v potravinovém řetězci způsobila, že skořápky snesených vajec byly příliš tenké a ptáci často zničili svá vejce při pouhém sezení…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2005

Další informace o Spojených státech naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart