Regensburg, město plné událostí

Most přes Dunaj z 12. stol. je nejstarším kamenným mostem ve střední Evropě Byl dovršením jejich razantního tažení od Rýna na východ, kde během jednoho století vytvořili rozsáhlou římskou provincii Raetia. Ještě o pět set let dříve tu však sídlili Keltové a své oppidum nazvali Radasbona. Po odchodu Římanů se tu střídaly různé germánské kmeny, z nichž Bajuvarové, předci dnešních Bavorů, obsadili město roku 535 a nazvali je pro změnu Reganespurc. Odtud už je k dnešnímu názvu jen krůček. České pojmenování Řezno nepřipomíná ani déšť ani královnu. Spíš se vnucuje příměr k řezání pilou, což by odpovídalo hlavnímu zaměstnání dávných a zčásti i dnešních obyvatel. Řezenské biskupství, založené knězem Winfriedem (pozdějším sv. Bonifatiem) v roce 739, tedy dobrých sto let před vznikem Velkomoravské říše, vztahovalo později svou působnost i na naše území. Roku 845 bylo v Řezně pokřtěno 14 českých velmožů. Vybudováním pražského biskupství v roce 973 dvousetletá církevní nadvláda skončila…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2004

Další informace o Německu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart