Ferrara - Katedrála sv. Jiří (San Giorgio)

Renesanční Ferrara

Ferrara sice nemá tak dlouhou historii jako některá jiná italská města, ale díky významu a kráse svých zejména renesančních památek byla v roce 1995 zapsána na seznam Světového dědictví UNESCO. O čtyři roky později pak byl tento zápis ještě rozšířen o některé oblasti v nedaleké deltě Pádu, jež jsou vynikající ukázkou staleté péče člověka o krajinu a její kultivaci.

První zmínky o Ferraře pocházejí až z období rozpadu Římské říše a barbarských nájezdů, ale i přes pozdní vznik a přes neustálou hrozbu rozvodněného Pádu, který v nízko položeném městě (jen 9 m n. m.) občas působil obrovské škody (např. v roce 1152), zaujala ve středověku místo mezi nejvýznamnějšími městy v Itálii. Měla jen o něco méně obyvatel než dnešních 132 000 a velikostí se vyrovnala Milánu nebo Florencii. Velké prosperitě se těšila zejména po roce 1332, kdy se dostala do držení rodu Este.

Ferrara - hrad Estenských v centru města
Hrad Estenských stojí v samém srdci Ferrary. K jeho jihovýchodní straně přiléhá Piazza Savonarola se sochou fanatického dominikánského kazatele a reformátora Giorolama Savonaroly, ferrarského rodáka

Již roku 1391 tu byla založena univerzita, žili zde básníci Ludovico Ariosto a Torquato Tasso, narodil se zde kazatel a reformátor Girolamo Savonarola a významné bylo v 15. stol. i zdejší malířství – k největším mistrům tzv. ferrarské školy patřili Cosimo Tura, Francesco Cossa a Lorenzo Costa. Ferrara tehdy těžila i z činnosti tiskáren, které zde provozovali Židé vyhnaní ze Španělska a z papežských území. Pro Ferraru to byl další faktor v rozvoji vzdělanosti.

V roce 1598 připadlo Ferrarské knížectví Svatému stolci, zatímco Estenští se přesunuli do Modeny, a pod svrchovanost římského papeže patřilo (s malým přerušením za napoleonských válek) až do roku 1861, kdy se připojilo k vznikajícímu Italskému království. Za papežské správy ani později však už Ferrara nebyla ničím významnějším než běžným provinčním městem, čemuž odpovídá i charakter historického centra a zachovalost většiny památek bez výraznějších změn.

Ferrara - hodinová věž (vlevo) a věž radnice
Hodinová věž (vlevo) a věž radnice

Na prvním místě mezi historickými stavbami musíme uvést mohutný hrad (Castello Estense) v samém středu města, založený roku 1385 na čtvercovém půdorysu s nárožními věžemi, postavený z cihel a opatřený čtyřmi mohutnými branami s padacími mosty přes vodní příkopy, v 16. stol. doplněný renesančními balustrádami a nástavbami věží. Pokud některé italské město nabízí ukázkový příklad městského hradu, pak je to právě tento. Uvnitř je hrad vyzdoben renesančními freskami Dossa Dossiho a jeho žáků. Estenští vládci však sídlili v pohodlnější protější budově (obě stavby jsou spojeny chodbou), založené sice už v roce 1243, ale zcela přestavěné v 15. stol. (dnes Palazzo Comunale neboli radnice). Užití cihel na stavbu hradu nás nesmí překvapovat: šlo o způsob osvědčený už v římských dobách… a v Pádské nížině nebylo stavebního kamene nazbyt. Ostatně z cihel byly postaveny i městské hradby, které v délce 9 km dodnes obepínají skoro celé staré město. Většina jich byla vybudována mezi roky 1492 a 1520. Dnes doprovází opravené hradby pás zeleně tvořící rozlehlý městský park, který mají v oblibě rekreační běžci i cyklisté.

Ferrara - rybářské chatky v deltě Pádu
Rybářské chatky v deltě Pádu

Z církevních památek je zvláště významná zdejší katedrála, která se začala stavět v roce 1135 a v průběhu následujících tří staletí dostala nádhernou mramorovou fasádu s reliéfy a sochami. Střední portál je románský, vyšší části průčelí již gotické. V interiéru najdeme cenné fresky (Poslední soud, 16. stol.) a krásně intarzované lavice. Kromě toho se katedrála honosí klenotnicí se sbírkou obrazů (Cosimo Tura) a soch (Jacopo della Quercia aj.). Opodál stojí nedokončená renesanční zvonice z 16. stol. a za návštěvu stojí i pěkné chrámové muzeum.

Podél severní strany katedrály (při pohledu na průčelí vlevo) vede úzká ulička Via Guglielmo degli Adelardi, která by ne…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Emilia-Romagna

Ferrara