Renesanční zahrady na Loiře

Proč vlastně lidé zakládali zahrady a parky? Ty nejstarší vznikaly již v otrokářských společnostech starého Egypta a Mezopotámie a byly součástí obytného prostoru vládců. Některé byly důmyslnými a dodnes nepřekonanými díly, která panovníci nejen financovali, ale i spoluvytvářeli. Staré kultury v průběhu věků zanikaly i se zahradami, styly a charakteristickými prvky dané doby a zeměpisné oblasti, ale vytvářely se nové. Podle společenské a ekonomické vyspělosti země se rozvíjela i zahradnická a krajinářská tvorba, která nám dodnes vypráví o historii…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2005

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Romana Rybková