Réva z Burgund

Skvělá burgundská vína vzbuzují obdiv již po dlouhá staletí. Historicky vděčí tento kraj za zavedení a pěstování vinné révy starým Římanům. Ve 12. století vybudovali nové vinice cisterciáčtí a benediktinští mniši a s příslovečnou pílí a péčí je obhospodařovali. K rozvoji vinohradnictví pak významně přispěli slavní burgundští vévodové, díky nimž se pověst o vínech tohoto kraje rozšířila do celé Evropy. V 18. století se začal rozvíjet obchod s vínem, první velké sklady byly otevřeny v Beaune a Dijonu, odkud vyjížděli do zahraničí obchodní zástupci, aby se poohlédli po nových trzích.
Francouzská revoluce církvi, která vlastnila nejvíce vinic, majetek zkonfiskovala a rozdělila ho na malé díly. Když později Napoleon zavedl systém dědictví, kdy dědí všichni bez rozdílu, viniční trati se z hlediska vlastnictví rozpadly na ještě menší části. Dnes jejich počet dosahuje čísla 4500, a tak je Burgundsko jednou z nejrozdrobenějších vinařských oblastí…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2004

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart