Římské hradby v Lugu

Novodobé dějiny hradeb v Lugu se začaly psát v roce 2000, kdy byly zapsány na seznam Světového dědictví UNESCO. Hradby s 85 mohutnými baštami, dlouhé 2 117 m, obepínají v nepravidelném kruhu historické jádro města, které patří k těm nejstarším ve Španělsku. Důvod zápisu je prostý. Jde o jediný neporušený hradební celek z římské doby nejen na Pyrenejském poloostrově, ale i na světě. Zajímavý je pohled z hradeb, který ukazuje, jak se úcta či neúcta k památkám měnily v čase. Dnes jsou hradby chráněny jako oko v hlavě, ale v průběhu minulých staletí posloužily jako opora lecjakým stavbám, které se na ně přilepily. Hradby jsou široké v průměru 6 m, a tak se po nich můžete procházet a nahlížet do dvorků a zahrádek s prádlem či domácími zvířaty…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2019

Shopping Cart