Za přírodou a uměním ze San Gimignana do Pienzy

Právě tak se tyčí nad krajem i Volterra, město, které Dante nazýval „větrné a skalnaté“. Historické jádro, stavěné z našedlého místního kamene, se zachovalo dodnes skoro neporušené ve své středověké kráse. Vyrostlo na základech jednoho z 12 nejdůležitějších etruských měst (Velathri), jež mělo 25 tisíc obyvatel a bylo jedním z posledních, které se vzdalo římské nadvládě. Dnes se zde nachází jedno z nejdůležitějších etruských muzeí v kraji. Volterra zažila svůj největší rozvoj ve 12. a 13. století, hlavně díky privilegované poloze na solné cestě do Florencie a zpracování alabastru těženého v okolí. Jak dokládají početné obchůdky se suvenýry, alabastr představuje ještě dnes důležitý zdroj příjmů. V alabastrové podobě tu lze koupit jakýkoliv předmět, včetně průsvitných hřibů, které možná v lese tak snadno k nalezení nejsou…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2006

Eva Krátká