Sicilská kermaika (majolika) - teste di Moro

Sicilská keramika

Sicilská keramika
Dva druh suvenýrů jsou na sicilských trzích a v obchodech nepřehlédnutelné: šéfovská kuchyňská zástěra s vyobrazením Marlona Branda a nápisem „Il Padrino“ a potom teste di Moro, zvláštní maurské keramické hlavy. Ať už jsou světlé nebo tmavé pleti, samostatná mužská hlava nebo ve dvojici s ženskou, mají na hlavě korunu a často coby malované vázy a květináče zdobí balkony a s upřeným výrazem sledují kolemjdoucí turisty.

Děsivě krásná legenda vypráví, že v palermské čtvrti Kalsa žila za saracénské nadvlády krásná mladá žena. Uzavřena doma trávila celé dny péčí o rostliny na svém balkoně. Jednoho dne se pod ním objevil mladý Maur, a jakmile ji spatřil, udeřil blesk – vášnivě se do ní zamiloval a přísahal věčnou lásku. Zasažena láskou na první pohled, žena jeho vášeň opětovala. Jejich štěstí však netrvalo dlouho. Žena si rychle uvědomila, že se její milenec brzy vrátí do Arábie, kde na něj čeká žena a děti. Zaslepena žárlivostí a vztekem, usekla Maurovi ve spánku hlavu. Udělala z ní vázu, do které zasadila bazalku a k pozornosti všech sousedů ji postavila na balkon. Bazalka z hlavy vyrostla v majestátní rostlinu, kterou ženě všichni záviděli. Nechali si proto také vyrobit terakotové vázy ve tvaru Maurovy hlavy. Dodnes lze tyto barevné keramické vázy a květináče obdivovat na sicilských balkonech, možná i jako varování všem záletnickým manželům. Hlavy Maura a jeho družky, typické pestrými barvami a vyobrazeními nejrůznější sicilské flóry, představují jedny z nejproslulejších výrobků caltagironské keramiky.

Sicilská kermaika (majolika) - barevnými dlaždičkami obložené schodiště Scalinata di Santa Maria del Monte
Barevnými dlaždičkami obložené schodiště Scalinata di Santa Maria del Monte

Caltagirone je městem keramiky s velmi starou tradicí, značně ovlivněnou Araby a později Katalánci. Sicilská majolika se vyrábí a maluje ručně, ať už to jsou populární teste di Moro, maurské hlavy, další hlavy různých mytologických či historických postav nebo nejrůznější mísy, talíře a vázy. Na místní keramice, která těží z obzvláště kvalitní hlíny, převládají odstíny sytě modré barvy, delikátní žluté tóny a tu a tam brilantně červený detail. Otevřenými dveřmi ateliérů lze mnohé tvůrce pozorovat při práci. Více informací pak nabízí zdejší Muzeum keramiky (Museo della Ceramica di Caltagirone) založené již v roce 1965. Muzeum vystavuje na 2500 exponátů, které pokrývají obrovský časový úsek od 4. tisíciletí př. n. l. až do současnosti.

Sicilská kermaika (majolika) -

Caltagirone, skoro čtyřicetitisícové město na východě Sicílie v údolí Val di Noto, bylo opěrným bodem nejprve Byzantinců, poté Arabů a Normanů, kteří odtud ovládali pláně Gely a Katánie. Staré město mezi náměstími Municipio a Umberto I se může pochlubit mnoha krásnými barokními kostely, paláci a vilami z 16. stol., vesměs přestavěnými v 18. stol. po zemětřesení. Ulice zdobí pestrobarevná keramika, před domy jsou vystaveny vázy, keramické ozdoby zkrášlují domy. Největším skvostem a symbolem Caltagirone je dlouhé, barevnou majolikou pokryté schodiště Scalinata di Santa Maria del Monte, původně ze 17. stol., spojující dolní část města se stejnojmenným kostelem, jedno z nejhezčích v celé Itálii.

Další články z vydání o Sicílii zde

Sicilská keramika