Franche-Comté - Vodopád Cascade des Tufs u Baume-les-Messieurs

Skryté krásky kraje Franche-Comté

Bohatství Franche-Comté, to jsou zapadlé starobylé vesnice a městečka, lahodná chuť sýrů a buket zdejších vín. Nezbývá než je objevit… V besançonské turistické kanceláři nám v mapě zakroužkovali několik míst: „Zajeďte si tam, určitě nebudete zklamáni.“ A tak vyrážíme…

Naší první zastávkou je městečko Pesmes na břehu řeky Ognon asi 40 km západně od Besançonu. Nad řekou se zdvihají hradby mohutného zámku, dlážděné ulice se starými opevněnými domy z 15.–18. stol. vyprávějí stejně jako château Rouillaud z 15. stol. o bohaté minulosti tržní obce na významné obchodní cestě mezi Dole a Besançonem. Stará kovárna Les Forges de Pesmes z roku 1660 přibližuje historii kdysi významného hutnictví v regionu. V její blízkosti si majitelé postavili v roce 1778 půvabný zámeček (château des Forges).

Kostel Saint-Hilaire byl postaven v roce 1153, jeho dnešní podoba zahrnuje kromě románských také řadu gotických prvků. Nápadnou střechu kostelní věže pokrývají barevné glazované tašky poskládané do ornamentů. Tato móda se sem dostala z Itálie a takto vyzdobených kostelů či zvonic najdeme ve Franche-Comté kolem 500.

Franche-Comté - Městečko Pesmes a most přes řeku Ognon
Městečko Pesmes se zdvihá nad řekou Ognon

Máme štěstí, v Pesmes je právě dnes tržní den. Stánky zaplňují malé náměstí se starými domy ze světlého pískovce. Místní farmáři nabízejí zeleninu a ovoce nebo produkty, které sami vyrobili – sýry, šunku, klobásky, koláče slané i sladké, džemy, med, víno a ovocné pálenky. Všude se linou mlsné vůně. Ve stánku se sýry nám vysoký muž v modré košili a s velkým černým kloboukem pokyne: „Ochutnejte náš Comté, je čerstvý a prvotřídní…“ Hned vedle nás zve k degustaci vinař z Arbois. Kolem této krásné vesnice se rozprostírají některé z nejlepších vinic v Juře. Dávají nejen bílá a červená, ale také pro zdejší oblast typická žlutá vína. „Proč nezkusit naše vin jaune, žluté víno? Leží šest let v sudu, získá tak sytou zlatou barvu a aroma připomínající ořechy, pít se dá i po padesáti letech,“ tvrdí při ochutnávce náš vinař.

Dole, ležící o 25 km jižněji, je ve srovnání s Pesmes téměř velkoměstem. Není divu, kdysi to bývalo hlavní město burgundského hrabství. Jeho nejslavnějším rodákem je Louis Pasteur, biolog a chemik, jeden z nejvýznamnějších vědců 19. stol. a objevitel vakcíny proti vzteklině. Dům, kde se Pasteur v roce 1822 narodil, stojí dole na břehu řeky Doubs v někdejší čtvrti koželuhů. Dnes v něm je muzeum, které přibližuje život a vědeckou práci slavného učence. Cestu k němu nám ukazuje sedící kočka (chat perché) v dláždění ulic. Procházka po jejích stopách vede dobře zachovalým historickým centrem, kterému dominuje více než 500 let stará zvonice kolegiátního kostela Notre-Dame vysoká 75 m. Následují úzké klikaté ulice, staré domy z 15. a 16. stol. schoulené jeden k druhému, před očima se nám střídají portály zdobené erby, válcové, čtverhranné nebo šestihranné věže a věžičky, vnitřní nádvoří s arkádami, schody, fontány, výklenky, kované železné balkonky, kašny, míjíme bývalý klášter karmelitánů, jezuitskou kapli a klášter Cordeliers z 16. stol. s renesančním portálem. Dnes slouží jako justiční palác. Kočka se vyzná a vede nás dál k panským sídlům Froissard a Champagney i k hospicu Hôtel Dieu. Jeho fasáda je na první pohled střízlivá, ba přísná, ale při podrobnější prohlídce objevíme různé dekorativní prvky na konzolách podpírajících balkon – ovoce, květiny, masky, geometrické vzory, zvířata, příšery. Ve středověku bylo Dole také důležitým říčním přístavem pro lodě přepravující sůl ze solivarů v Salins-les-Bains a tradici přístavního města si zachovalo dodnes jako přístav hausbótů.

Franche-Comté - Vesnice Baume-les-Messieurs
Vesnice Baume-les-Messieurs je nádherně položena na dně přírodního amfiteátru

Krajina Jury se vyznačuje především táhlými horskými hřbety, loukami a lesy. Jedním z jejích typických rysů jsou reculées, hluboce zaříznutá slepá údolí, někdy zakončená skalním amfiteátrem (cirque). Nejpůsobivějším je Cirque des Baumes, 60 km na jih od Dole, kde ponorná říčka Seille vyhloubila hluboké jeskyně. Uprostřed velkolepého cirku lemovaného až 200 m vysokými skalními útesy leží vesnička Baume-les-Messieurs, která se chlubí členstvím ve sdružení nejhezčích vesnic Francie. Do proslulého reculée lze nahlédnout z několika vyhlídek. Vesnička na dně odlehlého zeleného údolí žije v rytmu zašlých časů. Dnes má 160 stálých obyvatel, tvoří ji několik starých statků z 15.–18. stol., klenotem je benediktinské opatství Saint-Pierre původně založené již v 9. stol…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Burgundsko/Franche-Comté

Franche-Comté