2021

Cítit se Valachem

Cítit se Valachem

Existuje u nás jeden jediný region, v němž najdete najednou Olymp, Athény, Balaton, Eiffelovku i Slavín. Region převážně hornatý, s dlouhými, jemně zvlněnými pásmy kopců, jež od sebe oddělují nepříliš hustě osídlená údolí s vesnicemi a maličkými městečky, kde pořád ještě místy stojí tradiční dřevěnice jako připomínka starých časů. Region plný výhledů, který byl a je inspirací pro …

Cítit se Valachem Pokračovat ve čtení »

Vsetín

Vsetínská zastavení

Pětadvacetitisícový Vsetín je díky své poloze výborným východištěm pro nejrůznější cyklovýlety i pěší túry – o populární cyklostezce údolím Vsetínské Bečvy píšeme v samostatném článku, stejně tak o Soláni. Některý den ale stojí za to zůstat také ve městě a pořádně se v něm porozhlédnout. Má co nabídnout. Vsetínská Bečva rozděluje město na dvě nestejně velké části. …

Vsetínská zastavení Pokračovat ve čtení »

Valašské muzeum v přírodě

Podívej se, jak to bylo, když se na dědině žilo…

O „rožnovském skanzenu“ slyšel snad každý. Není divu, vždyť Valašské muzeum v přírodě, jak zní jeho správný název, je největším muzeem svého druhu u nás. A opravdu – pokud návštěvník chce, určitě není těžké strávit tu celý den, navíc velmi příjemným způsobem. Přiznávám, že titulek jsem si vypůjčil. Jmenuje se tak jedna z hledaček s tajenkou, které návštěvníkům …

Podívej se, jak to bylo, když se na dědině žilo… Pokračovat ve čtení »

Výstup na Radhošť

Výstup na Radhošť

Pobývat na Valašsku a nevystoupit na Radhošť snad ani není možné. Přitažlivost bájné hory je mimořádně silná, navíc je to hezký výlet, což samozřejmě vědí i místní. Vrchol Radhoště tak patří k nejoblíbenějším turistickým cílům v celém regionu. Hlavní legendy, které se pojí s vrcholem Radhoště (1129 m n. m.), jsou dvě. Podle první zde …

Výstup na Radhošť Pokračovat ve čtení »

Slivovice

Království slivovice

Myslím, že žádná anketa „Bez čeho byste si nedokázali představit Valašsko?“ nikdy neproběhla. Ale kdyby ano, zajímalo by mne, kolik by bylo jiných odpovědí než „Bez slivovice.“ A mimochodem, všimli jste si někdy, jak se rýmují slova „slivovice“ a „Vizovice“? To nemůže být náhoda. Tradice pálení, nikoli čarodějnic či klestí, nýbrž pálení coby výroby destilátů, …

Království slivovice Pokračovat ve čtení »

Na kole podél Vsetínské Bečvy

Na kole podél Vsetínské Bečvy

Velkým lákadlem pro milovníky aktivní dovolené je cyklostezka Bečva, která nabízí cyklistům a v některých úsecích také příznivcům inline bruslí příjemnou jízdu pestrou krajinou, z velké části po nově vybudované speciální komunikaci s vyloučením automobilové dopravy. Vybrat si lze hned ze tří etap. Etapy odpovídají členění toku řeky. Dvě vedou Valašskem podél jejích zdrojnic – z Horní Bečvy do …

Na kole podél Vsetínské Bečvy Pokračovat ve čtení »

Valašsko - folklor

Hic est Vallachorum terra, tady je Valašsko

Valašsko je krajem plných mýtů a legend, krajem stále živých a neopakovatelných lidových tradic, jejichž kořeny se ztrácejí v dávnověku. Poutník po nejzáhadnějším regionu Moravy by měl nejprve vědět, že valaška není jenom sekyrka, ale také plemeno ovcí a vlastně každá obyvatelka této oblasti, a že slivovice není pouze pálenka, ale především kouzelný nápoj, který obyvatele …

Hic est Vallachorum terra, tady je Valašsko Pokračovat ve čtení »

Zámek Vizovice

Elegantní venkovské sídlo

Trochu moderní francouzské elegance, trochu doznívajících barokních principů, kabátek ušitý z rokoka a klasicismu, ale také atmosféra života v druhé polovině devatenáctého a první polovině dvacátého století – to je zámek ve Vizovicích. Myslím, že nejsem sám, koho pokaždé překvapí nejen bohatství našich hradů a zámků, ale také mezery ve vlastním vzdělání, když člověk narazí na jména …

Elegantní venkovské sídlo Pokračovat ve čtení »

Valašské Athény

Valašské Athény čili Valmez

Valašskému Meziříčí se často přezdívá „Valašské Athény“, neboť město je tradičním centrem vzdělanosti na Valašsku s bohatou nabídkou kulturního života i dlouhou historií. A v hovorové mluvě se neméně často jeho jméno zkracuje na praktičtější „Valmez“. Pokud by to někomu připadalo nevhodné, snad ho uklidní skutečnost, že VALMEZ je dnes oficiální marketingovou značkou města. Co vás napadne …

Valašské Athény čili Valmez Pokračovat ve čtení »

Čtyři ze Soláně

Čtyři ze Soláně

Soláň, kopec s jedinečnými výhledy na sever i na jih, na Beskydy i Javorníky, se s rozvojem turistického ruchu ve 20. a 30. letech 20. stol. poměrně rychle začal připomínat v regionálních a později i oblíbených celostátních obrazových periodikách jako zcela výjimečné místo s originální atmosférou a přírodním kouzlem. Poetická jména vrcholů javornického hřebene a strohé názvy dramatičtějšího horizontu …

Čtyři ze Soláně Pokračovat ve čtení »

Soláň

Soláň – tradice stále živá

Soláň není svou výškou žádná velehora, i když rozhled je z něj parádní. Co však tento „valašský Olymp“ činí vskutku výjimečným a předurčuje ho k nesmrtelnosti vpravdě božské, je jeho místo v našem umění, zejména výtvarném. A nejde jen o historii. Tradice Soláně coby uměleckého centra je živá i dnes. V minulém článku jste se dočetli, jak to …

Soláň – tradice stále živá Pokračovat ve čtení »

Mezi minulostí a dneškem

Turisty obdivovaný Vatikán, to nejsou jen vznešené papežské paláce a muzea prostoupená vážností historie a slavných uměleckých sbírek, ale též docela praktické, v životě běžné záležitosti, jež se zde ale snoubí s houževnatými tradicemi…

Vatikánskké tapisérie

Tapiserie a mapy

Ve výčtu vatikánských muzeí, sbírek a mnoha menších kolekcí, které se vymykají obvyklému řazení, jsou i dvě zvláštní položky hodné naší pozornosti: dvojice souborů tapiserií určených původně do Sixtinské kaple a tzv. Galerie map, obě v horním patře západního spojovacího křídla mezi starým „apoštolským palácem“ a Belvederem…

Pinakotéka – Od ikon k baroku

Zatímco dosud jsme se snažili vyhnout roli průvodce vatikánskými sbírkami, nerozptylovat popis památek dělením materiálu podle jednotlivých sbírek, ale pokusit se naopak o představení jejich bohatství v souladu s historickým vývojem, v případě malířství o tom uvažovat nemusíme: Časová linie procházející sbírkami vatikánské Pinakotéky je natolik plynulá a provázaná vývojovými souvislostmi, že plně stačí pouze ji sledovat…

Od raného křesťanství k vrcholnému středověku

Od samého počátku křesťanství se velké úctě těšilo vše, co bylo nějak spjato s novou vírou a jejími nositeli, tedy i hmotné památky jako relikvie nebo umělecká díla vytvořená v rámci křesťanského kultu. Je však s podivem, že skutečné muzeum, odborně a systematicky vedená sbírka, se právě v centru katolické víry dočkalo svého založení až v 18. stol…

Mezi optimismem Genese a hrůzou Posledního soudu

K pojednání o Sixtinské kapli autor přistupuje s podobným respektem či posvátnou bázní, s jakými do kaple vstupuje většina návštěvníků. Jednomu z nejvýznamnějších (a mediálně hýčkaných) děl světové kultury byly věnovány už stovky publikací a časopiseckých článků, a přesto asi nebylo řečeno vše, co by se říci dalo… ale to je vlastní většině mimořádných výkonů lidského odhodlání a tvůrčích schopností…

K oslavě víry i vlastnímu potěšení

Zvláštností vatikánských sbírek je jejich včlenění do interiérů papežské rezidence. Ať šlo o prostory určené k reprezentaci nebo komnaty sloužící soukromým potřebám svých uživatelů, vnesená umělecká díla se zpočátku chápala jen jako součást výzdoby. Ta jim bývala často přizpůsobována, zejména s ohledem na zvláště významná díla, která se podařilo získat, ale mnohdy se i výzdoba interiérů sama o sobě mohla zařadit mezi největší umělecké výkony své doby – zejména, když byla svěřena umělcům Raffaelova nebo Michelangelova formátu…

Vatikánská muzea

Osmadvacet v jednom

Městský stát Vatikán je maličká enkláva uprostřed Říma, rozlohou i počtem obyvatel vůbec nejmenší stát na naší planetě. Okolní Řím se nejrůznějšími pamětihodnostmi jen hemží, přesto by si jeho návštěvník měl vyšetřit čas také na návštěvu slavných Vatikánských muzeí. I když jen na pár hodin a se smutným zjištěním, že z první návštěvy si sotva odnese více než zmatenou vzpomínku na ohromující zážitek ze složitého komplexu budov s dvaceti nádvořími a rozlehlými zahradami, třemi stovkami schodišť a nekonečnými galeriemi plnými uměleckých děl. Mezi nimi určitě tu a tam pozná leckteré z těch, jež odedávna, takřka důvěrně, zná z učebnic a uměleckohistorických knížek…