Vatikánská muzea

Monotematické vydání věnované Vatikánským muzeím

Vatikánská muzea

Osmadvacet v jednom

Městský stát Vatikán je maličká enkláva uprostřed Říma, rozlohou i počtem obyvatel vůbec nejmenší stát na naší planetě. Okolní Řím se nejrůznějšími pamětihodnostmi jen hemží, přesto by si jeho návštěvník měl vyšetřit čas také na návštěvu slavných Vatikánských muzeí. I když jen na pár hodin a se smutným zjištěním, že z první návštěvy si sotva odnese více než zmatenou vzpomínku na ohromující zážitek ze složitého komplexu budov s dvaceti nádvořími a rozlehlými zahradami, třemi stovkami schodišť a nekonečnými galeriemi plnými uměleckých děl. Mezi nimi určitě tu a tam pozná leckteré z těch, jež odedávna, takřka důvěrně, zná z učebnic a uměleckohistorických knížek…

Vatikánské sbírky - spirálové schodiště při vstupu do muzeí

K oslavě víry i vlastnímu potěšení

Zvláštností vatikánských sbírek je jejich včlenění do interiérů papežské rezidence. Ať šlo o prostory určené k reprezentaci nebo komnaty sloužící soukromým potřebám svých uživatelů, vnesená umělecká díla se zpočátku chápala jen jako součást výzdoby. Ta jim bývala často přizpůsobována, zejména s ohledem na zvláště významná díla, která se podařilo získat, ale mnohdy se i výzdoba interiérů sama o sobě mohla zařadit mezi největší umělecké výkony své doby – zejména, když byla svěřena umělcům Raffaelova nebo Michelangelova formátu…

Sixtinská kaple - Michelangelo, freska Posledního soudu

Sixtinská kaple – mezi optimismem Genese a hrůzou Posledního soudu

K pojednání o Sixtinské kapli autor přistupuje s podobným respektem či posvátnou bázní, s jakými do kaple vstupuje většina návštěvníků. Jednomu z nejvýznamnějších (a mediálně hýčkaných) děl světové kultury byly věnovány už stovky publikací a časopiseckých článků, a přesto asi nebylo řečeno vše, co by se říci dalo… ale to je vlastní většině mimořádných výkonů lidského odhodlání a tvůrčích schopností…

Egyptské muzeum (Museo Egizio) ve Vatikánu - expozice kultovních předmětů

Egyptské muzeum (Museo Egizio)

Ve srovnání se sbírkami antického umění, které už od založení Vatikánských muzeí představují jakousi jejich páteř, nejsou sbírky památek z nejstarších období evropské tradice – a tu odvozujeme už od starověkého Egypta – příliš rozsáhlé…

Světské muzeum (Museo Profano) - Alegorie Nilu

Světské muzeum (Museo Profano)

Bylo by podivné, kdyby právě v Římě už v minulosti nevzniklo reprezentativní muzeum kultury, jejíž dědictví provází obyvatele Itálie již více jak 1700 let. Samozřejmě vzniklo, a to hned několik sbírek – v prvním čísle věnovaném Římu (ZS 11/2015) jsme psali o dvojici muzeí na Kapitolu, kam se z papežských sbírek „odkládala“ díla, jakkoliv ceněná, jejichž …

Světské muzeum (Museo Profano) Pokračovat ve čtení »

Vatikánské tapisérie

Tapiserie a mapy

Ve výčtu vatikánských muzeí, sbírek a mnoha menších kolekcí, které se vymykají obvyklému řazení, jsou i dvě zvláštní položky hodné naší pozornosti: dvojice souborů tapiserií určených původně do Sixtinské kaple a tzv. Galerie map, obě v horním patře západního spojovacího křídla mezi starým „apoštolským palácem“ a Belvederem…

Vatikánská Pinakotéka - celkový pohled na novorenesanční budovu z roku 1932

Pinakotéka – od ikon k baroku

Zatímco dosud jsme se snažili vyhnout roli průvodce vatikánskými sbírkami, nerozptylovat popis památek dělením materiálu podle jednotlivých sbírek, ale pokusit se naopak o představení jejich bohatství v souladu s historickým vývojem, v případě malířství o tom uvažovat nemusíme: Časová linie procházející sbírkami vatikánské Pinakotéky je natolik plynulá a provázaná vývojovými souvislostmi, že plně stačí pouze ji sledovat…

Křesťanské muzeum (Museo Cristiano) - expozice relikviářů a bohoslužebného náčiní

Křesťanské muzeum (Museo Cristiano)

Od samého počátku křesťanství se velké úctě těšilo vše, co bylo nějak spjato s novou vírou a jejími nositeli, tedy i hmotné památky jako relikvie nebo umělecká díla vytvořená v rámci křesťanského kultu. Je však s podivem, že skutečné muzeum, odborně a systematicky vedená sbírka, se právě v centru katolické víry dočkalo svého založení až v 18. stol…

Fungování Vatikánu - stráž švýcarské gardy

Mezi minulostí a dneškem

Turisty obdivovaný Vatikán, to nejsou jen vznešené papežské paláce a muzea prostoupená vážností historie a slavných uměleckých sbírek, ale též docela praktické, v životě běžné záležitosti, jež se zde ale snoubí s houževnatými tradicemi…