sochy Buddhů - Phra Buddha Maha Nawamin

Sochy Buddhy

Sochy Buddhy
Přesnou odpověď na otázku, kolik je v Thajsku Buddhových soch, nikde nenajdete. Podle různých odhadů odpovídá počet jeho zobrazení přibližně počtu obyvatel této sedmdesátimilionové země. K přesnějším údajům nám nepomůže ani to, že v Thajsku existuje asi 40 000 buddhistických chrámů, v nichž žije zhruba 300 000 buddhistických mnichů, a k buddhismu se hlásí okolo 95 % obyvatel. Thajsko je tak zemí s třetím nejvyšším počtem buddhistů na světě. Spokojme se tedy s tím, že počet Buddhových soch je obrovský, a raději se podívejme na ty nejzajímavější. Vybírat můžeme z různých materiálů, forem i velikostí.

Buddhovy sochy jsou nejčastěji zhotoveny ze sádry, kamene, dřeva nebo kovu.  Buddha se zobrazuje ve čtyřech podobách – stojící, kráčející, sedící a ležící. Každá z těchto forem nese vlastní symboliku. Sedící Buddha představuje meditaci. Ležící Buddha symbolizuje vstup do nirvány, stavu prázdnoty bez utrpení a bolesti, kdy již nedochází k žádnému převtělování. Buddhův sestup z nebe zobrazuje stojící a kráčející Buddha.  Nejrozšířenější podobou jsou sochy sedícího Buddhy, naopak jen zřídka se vyskytuje kráčející Buddha, tyto sochy většinou pocházející z období království Sukhothai. Pokud jde o velikost, můžete obdivovat několikacentimetrové sošky, ale i obry měřící několik desítek metrů.

sochy Buddhů - hra Achana ve svatyni Si Chum v sukhothajském historickém parku
Phra Achana ve svatyni Si Chum v sukhothajském historickém parku

Nespočetné množství Buddhových soch včetně těch nejznámějších nabízí hlavní město Bangkok. Z celé plejády vyniká vůbec nejposvátnější thajská soška umístěná v královském paláci v chrámu  Phra Keo. Přestože byla vyrobena z nefritu, je všeobecně známá jako Smaragdový Buddha. Její původ zřejmě sahá do 15. stol., kdy úder blesku odhalil, že pod nánosem sádry, která měla tento skvost ukrýt před příliš zvědavými zraky, se nachází zelený poklad. Osud Smaragdového Buddhy by vydal na román, který by vás zavedl po celé zemi. Po mnoha peripetiích se Smaragdový Buddha konečně dostal až do svého současného domova v královském paláci v Bangkoku. Tady se mu třikrát ročně, za přítomnosti thajského panovníka nebo jeho zástupce, převlékají šaty určené pro jednotlivá roční období.

sochy Buddhů - Ležící Buddha z bangkockého chrámu Pho
Ležící Buddha z bangkockého chrámu Pho

Hned v sousedství královského paláce najdete další z proslulých soch, mezi turisty možná dokonce známější než samotný Smaragdový Buddha. Pro mnoho návštěvníků je právě tato socha hlavním důvodem k zastávce v chrámu Pho. Mohutný ležící Buddha téměř zcela vyplňuje budovu stojící hned naproti vchodu do areálu tohoto nejstaršího chrámu ve městě. Prvotní svatyně se zde nacházela již v období království Ayutthaya, ale ležící Buddha je mladší, pochází z 30. let 19. stol. z doby vlády Ramy III. Jako řada dalších skulptur i tato je opatřena zlatým nátěrem. Na délku měří 46 m, obrovské jsou i jednotlivé části těla, například chodidla jsou dlouhá 4,5 m a vysoká 3 m. V těsném prostoru se tak musíte obrnit trpělivostí, než si konečně v početném davu najdete místo, odkud si můžete vyfotit sochu v celé její velikosti včetně oněch chodidel vykládaných perletí, na nichž je 108 šťastných symbolů.

sochy Buddhů - Phra Chinnarat v chrámu Mahathat v Phitsanuloku
Podle mnohých Thajců je vůbec nejdokonalejší sochou Buddhy v jejich zemi Phra Chinnarat z chrámu Mahathat v Phitsanuloku

Obě uvedené sochy snadno zařadíte do svého programu při prohlídce historické části Bangkoku, ale vyplatí se také zamířit do chrámu Traimit v čínské čtvrti. Tam se skrývá skutečný poklad v podobě 5,5 t těžkého zlatého Buddhy. I jeho osud byl spletitý a rovněž tato socha byla ukryta před potenciálně až příliš dychtivými zraky, než náhoda v polovině 50. let minulého století odkryla poklad skrývající se pod ochranným povlakem.

Za dalšími monumentálními Buddhy se pak už musíte vypravit mimo hlavní město. Vůbec největší z nich se tyčí v turisty málo navštěvované provincii Ang Thong. Sochu Phra Buddha Maha Nawamin nemůžete přehlédnout, vždyť je nazývána Velký Buddha a toto přízvisko jí díky výšce 92 m bezesporu patří. Betonová, zlatě zdobená socha stojí v řídce osídlené zemědělské krajině v komplexu chrámu Muang. Původní svatyně zmizela ze světa během barmského nájezdu v 18. stol. a až v roce 1982 byla zrekonstruována. O osm let později začala stavba obřího Buddhy, která zabrala celých 18 let.

sochy Buddhů - Velký Buddha z Phuketu
Velký Buddha z Phuketu

Také druhá největší socha v Thajsku dominuje méně známému městu – jmenuje se Roi Et a leží ve stejnojmenné provincii. Tento stojící Buddha je vysoký přes 59 m. Primát největšího ležícího Buddhy patří již zmíněné soše z bangkockého chrámu Pho, která je o 9 m delší než ve stejné poloze zachycený půvabný Buddha z chrámu Lokayasutaram z Ayutthaye.

Velký Buddha z Ang Thongu však není jediným, kdo se honosí takovým přízviskem. Další z nápadných soch sice svojí výškou zaostávají, nacházejí se však v turisty vyhledávanějších oblastech. Sedící Velký Buddha shlíží z výšky 45 m na ostrov Phuket, stejně přezdívaná socha dominuje severovýchodnímu cípu neméně oblíbeného kokosového ostrova Samui. I tam je sedící Buddha zpodobněn v jedné z nejoblíbenějších pozic s levou rukou spočívající v klíně a pravou směřující dolů v symbolickém zachycení meditujícího Buddhy, který odolal nástrahám a pokušením. Také u této sochy můžete každý den vidět věřící přinášející obětiny a oddávající se modlitbám. Stejně jako jinde ožívá toto místo nejvíce během chrámových festivalů, kdy se zcela zaplní lidmi. V intimnější atmosféře si můžete magii celé lokality vychutnat v noci, kdy Buddhovu sochu ozáří světla reflektorů.

Slavnosti v chrámu Phra Phutthabat
Při slavnosti v chrámu Phra Phutthabat dostávají mniši od věřících květiny

Z hlediska velikosti nemůže být o pořadí soch pochyb, mnohem komplikovanější situace nastane, pokud se pokusíme sestavit žebříček nevycházející z exaktních kritérií, ale upřednostňující pohled estetický. Mnoho Thajců bude přísahat, že vůbec nejdokonalejší Buddhovou sochou je Phra Chinnarat Buddha v chrámu Mahathat ve městě Phitsanulok. Také toto mistrovské dílo zpodobňuje Buddhu v hojně rozšířené meditační podobě se zkříženýma nohama, jednou rukou položenou v klíně a druhou směřující k zemi.

Phra Chinnarat reprezentuje sukhothajské období. V bývalém stejnojmenném hlavním městě tohoto království můžete obdivovat další umělecky vytříbené sochy. Jednou z nejúchvatnějších je  Phra Achana („ten, který se nebojí“) ve svatyni Si Chum. Celkový dojem zesiluje umístění sochy v otevřené síni bez střechy. Podle místních pověstí se barmská vojska, která dorazila až do Sukhothaje, po spatření této sochy dala na útěk.

Ze sukhothajského období pochází i tradice zobrazování Buddhových stop. Jako materiál pro jejich tvorbu sloužila štuková omítka, která zachycovala 108 slibných znamení, stejných, jaká můžete vidět na chodidlech ležícího Buddhy v bangkockém chrámu Pho. Tyto stopy se nacházejí po celém Thajsku, ale pokud byste chtěli vidět pouze jedinou, vypravte se do chrámu Phra Phutthabat v provincii Saraburi, kde Buddhovu sochu chrání malá svatyně na vrcholu dlouhého schodiště. Každoročně se tam odehrává velkolepá a neobvyklá náboženská pouť, při níž věřící nedávají jako obvykle mnichům do jejich misek jídlo, nýbrž je obdarovávají květinami.

Sochy Buddhy