Lumbíni - reliéf Buddhy

Kde se narodil Buddha

Lumbiní, místo Buddhova narození ležící v jižním Nepálu nedaleko indické hranice, patří k nejvýznamnějším poutním místům pro buddhisty celého světa. Jeho návštěva je však zajímavou zkušeností i pro jinověrce.

Siddhártha Gautama, který se stal známý jako Buddha – Probuzený – je historicky dobře doloženou postavou, která žila v 6.–5. stol. př. n. l. Jeho otec byl vládcem malého knížectví Kapilavastu, které se rozkládalo na úpatí Himálaje na dohled zasněžených štítů hor.

Buddhovo početí a narození provázela řada zvláštních znamení a zázraků. Podle legendy měla Májá, Buddhova matka, zvláštní sen, ve kterém ji andělé odnesli do nádherného vzdáleného paláce kdesi v Himálaji. Tam ji rituálně omyli a nakonec uložili do zázračného lehátka. Jak v něm dřímala, objevil se u ní bílý slon a třikrát ji obešel. Nakonec se jí dotkl chobotem na boku a splynul s jejím tělem. Tak Buddhova matka otěhotněla.

O deset měsíců později v zahradě Lumbiní nedaleko Kapilavastu Májá porodila. Legenda vypráví, že Buddha z matčina lůna nevyšel obvyklou cestou, ale pravým bokem. Ihned po narození učinil prvních sedm kroků a v místech, kde se jeho nohy dotkly země, okamžitě vykvetly lotosy. Poté Buddha vztyčil ruku k nebi a prohlásil: „Toto je mé poslední zrození. Přišel jsem na tento svět, abych všechny bytosti osvobodil.“ Poklonit se narozenému Buddhovi přišli i hinduističtí bohové Brahma, Višnu a Šiva.

V Kapilavastu Buddha strávil prvních 29 let svého života. Jeho otec ho nechal žít v přepychu a nevědomosti o lidském utrpení a smrti. Podle věštby se totiž Buddha mohl stát buď velkým vladařem, nebo, pokud by pocítil soucit nad lidským utrpením, velkým duchovním učitelem. O to druhé jeho otec pochopitelně nestál. Nakonec se však Buddha o lidském utrpení dozvěděl, potají z otcova paláce utekl a stal se asketou. Po mnoha letech snažení se mu podařilo v hluboké meditaci prohlédnout podstatu existence, vymanit se z věčného koloběhu utrpení a formulovat učení, které umožní dosáhnout ostatním téhož.

Lumbiní se nachází asi deset hodin jízdy autobusem od Káthmándú u města Bhairava v úrodné rovině. Za jasného dne je na horizontu vidět zasněžený masiv Annapúrny. Místní obyvatelé jsou hinduisté nebo muslimové, buddhisté tu překvapivě nežijí žádní. Hinduisté ovšem Buddhu uctívají též, jako jednu z mnoha inkarnací boha Višnua.

Místo Buddhova narození bylo na dlouhá staletí zapomenuto. Až v roce 1896 nepálští archeologové objevili pilíř s nápisem indického krále Ašóky, významného šiřitele buddhismu, který Lumbiní jako místo Buddhova narození identifikoval. Dále zde byla odkryta celá řada rozvalin dávných chrámů a klášterů.

Areál Lumbiní tvoří ohrazený park o rozloze 12 km2. Nejposvátnějším místem je chrám Buddhovy matky, uctívané jako bohyně Májádéví. Rozvaliny původní stavby chrání nepříliš inspirativní moderní železobetonová konstrukce. Po celý den zde můžete vidět frontu věřících, kteří trpělivě čekají, aby mohli po prosklené lávce přistoupit k hlavnímu oltáři se sotva znatelným výjevem Buddhova narození vytesaným do kamene a pomodlit se na místě, kde se údajně Buddha před dvěma a půl tisíci lety narodil. Poutníci pocházejí ze všech koutů světa, nechybějí ani západní vyznavači Buddhova učení.

Vedle chrámu stojí Ašókův pilíř, najdeme tam umělé jezírko, v němž se údajně Májá vykoupala těsně před porodem, a pozůstatky dalších klášterů a chrámů, opuštěných v době úpadku buddhismu na indickém subkontinentu okolo 10. stol. Tato centrální část parku je od roku 1997 zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Prohlídka Lumbiní se nejlépe absolvuje na kole, které lze snadno zapůjčit a s nímž se dá celý areál prohlédnout za jediný den. Kromě archeologického muzea se tu nachází asi 15 chrámů a klášterů všech směrů a národních odnoží buddhismu. Kde jinde se vám během jediného dne podaří navštívit buddhistický chrám v thajském, japonském, čínském, barmském, korejském či tibetském stylu? Některé z těchto chrámů poskytují i skromné ubytování, případně, pro vážné zájemce, meditační kurzy a studijní pobyty. Milovníky přírody zase zaujmou blata na severní hranici areálu, která jsou rezervací, kde žijí ohrožení jeřábi Antigonini.

Diskuze