Kanárské muzeum

Kanárské muzeum

Ve Veguetě, nejstarší čtvrti hlavního města Las Palmas, stojí nejvýznamnější historické muzeum nejen na Gran Canarii, ale na celém souostroví. Má prosté jméno – El Museo Canario, Kanárské muzeum. Na úctyhodnou tradici instituce založené roku 1879 navazuje současným rozvojem, reprezentovaným nejprve rekonstrukcí z poloviny 80. let a poté přístavbou celé nové budovy, zahájené před pěti lety.

Po jejím dokončení se výrazně zvětší výstavní plocha, což umožní předvést veřejnosti daleko více exponátů z obsáhlých sbírek. Ale už dnes, kdy se expozice musí vejít do pouhých 11 sálů v přízemí a prvním patře historické budovy, je návštěva Kanárského muzea povinností pro každého, kdo se zajímá o historii Gran Canarie, a výborně doplňuje prohlídku některých archeologických lokalit přímo v terénu.

Ze čtyř místností v přízemí je nejzajímavější ta poslední, čtvrtá. První sál seznamuje s vybranými archeologickými lokalitami na ostrově, bohužel jen ve španělštině, a předvádí také dva modely – typický kanárský kruhový dům polozapuštěný do země, s jednoduchou střechou z plochých kamenů položených na dřevěných trámech a pokrytých vrstvou slámy a hlíny, a vesnici troglodytů, obyvatel jeskyní. Druhá místnost je věnována geologii ostrova, různým horninám a kamenným nástrojům Kanárců, třetí jejich hospodářství a využívání přírodních zdrojů. Ve zmíněném čtvrtém sále je vytvořena kopie Malované jeskyně z Gáldaru, o které podrobně píšeme na jiném místě tohoto čísla, a jsou zde vystaveny drobné nálezy z různých lokalit.

Jednu skupinu těchto nálezů tvoří záhadné sellos pintadera. Drobné předměty s plochou základnou nejčastěji obdélníkového, čtvercového, trojúhelníkového, kruhového nebo půlkruhového tvaru a krátkou rukojetí, zkráceně nazývané jen pintaderas, se zhotovovaly z hlíny, dřeva nebo kamene. Rovnou spodn…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Gran Canaria

Diskuze