Start povolen

 

Po úspěšném nasazení letadel v první světové válce došlo po jejím skončení k rychlému rozvoji leteckého průmyslu a dopravy. Po vytvoření samostatného Československa vznikly v letech 1918–1920 v Praze tři letecké firmy – Letov, Aero a Avia, které se během pár let proměnily z malých dílen v moderní průmyslové podniky. Usídlily se na severovýchodním okraji Prahy, kde na volné pláni mezi obcemi Kbely, Letňany a Vysočany vznikla ve velmi malé vzdálenosti od sebe tři letiště, na nichž startovaly a přistávaly všechny významné stroje naší letecké historie…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2009