Středověké klenoty severní Anglie

To, že je středověká architektura v Anglii docela jiná než na kontinentě, souvisí s ostrovní izolovaností, počasím i mentalitou. Když Normani dobyli roku 1066 Anglii, nenechali kámen na kameni, takže ze starší anglosaské církevní architektury se nezachovalo téměř nic. Nově zakládané kláštery však dostaly zelenou, a tak vzniklo nejprve pod patronací benediktinů, později cisterciáků největší a nejbohatší opatství Fountains Abbey, kde se prvně objevily lomené oblouky. Při pohledu na majestátní zříceniny z té doby se zdá naprosto neuvěřitelné, že je postavili řemeslníci bez jakéhokoli vzdělání, pouhá námezdní síla vzdělaných kleriků. Jejich hlavní silou byla zručnost, odvaha a víra. Po roce 1000, kdy nedošlo k prorokovanému konci světa, jako by jim narostla křídla a nebáli se experimentů, i když stavební činnost provázely série katastrof přírodních i válečných…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2009
Další informace o Anglii naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart