Stříbro

Nejen písničky mile překvapí. Celé Stříbro je velmi pěkné a upravené. Městečka, která ležela na obchodních trasách mezi velkými sídly, měla vždy značnou výhodu. Zdárně se tam rozvíjel obchod a řemesla, štědré výdělky zajišťovali také pocestní, kteří ve městě přenocovali. Právě tuto výhodu mělo i Stříbro, ležící na významné obchodní cestě mezi Prahou a Norimberkem.
Posuneme-li se dál do historie, až do 12. století, uvidíme zatím jen malou hornickou osadu rozkládající se na břehu řeky Mže. O osadě se zmiňuje listina knížete Bedřicha Přemyslovce z roku 1183, ve které je zmiňována jako Argentaria – Stříbrnice…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2006

Hledáte ubytování v Českém lese? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Hana Skálová