Telč – královna renesanční krásy

V pestrém šatě nových fasád tady stojí elegantně rozkročené štíhlými sloupy pod vykasanými sukněmi krajkového podloubí, s čelenkami vysokých zdobených štítů a několika širokými korunami robustních atik. Působivá scénografie se siluetami kostelních věží v pozadí, kašnami a mariánským sloupem uprostřed je tak harmonická a dokonalá v detailech i celku, že člověk musí jen vydechnout obdivem.
Telč je šestitisícové městečko na jihu Vysočiny při česko-moravském pomezí, odkud ani do Rakouska není daleko. Svůj historický věk si prožívalo podle celkem standardního scénáře mnoha podobných moravských a českých měst. Základem Telče byl zeměpanský strážní hrad při jižní cestě z Čech na Moravu a do Rakous. Už ve 12. století existoval v podhradí dvorec, který podle jedné z mnoha pověstí patrně vlastnil muž jménem Telec a toto jméno v podobě Telč přešlo i na pozdější vesnici, město a hrad. Z původního dvorce se dochovala jen pozdně románská hranolovitá věž, která měla i funkci posledního útočiště, bergfridu, spolu s kostelem svatého Ducha…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2006

Hledáte ubytování na Vysočině? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jaroslava Janoušová

Shopping Cart