Tradice, obřady, rituály

Svatopetrským náměstím zní slavnostní hudba. Papež Benedikt XVI. celý v bílém přijíždí v otevřeném autě. Bílý vůz provází po obou stranách několik osobních strážců v černých oblecích a se sluchátky v uších, kteří se ostražitě rozhlížejí kolem sebe. Papež projíždí mezi poutníky a zdraví je, lidé vstávají ze židlí a mávají mu…

Shopping Cart