Třešť – město betlémů

První betlémy v oblasti Vysočiny byly z papíru a střediskem jejich výroby byla Třebíč. Do Třeště jejich výrobu přinesl na počátku 19. století místní soukeník František Jabůrek, který začal papírové figurky také vytvářet. Imaginární krajina byla u papírových betlémů postavena z mechu, do něhož byly zapíchány figurky vystřižené z několika vrstev kreslicího a notového papíru a nabarvené práškovými barvami smíchanými s arabskou gumou.
Po roce 1860 se v třešťských betlémech začínají objevovat dřevěné figurky jak ze vzdáleného Tyrolska, tak i z nedalekých měst jako Trhová Brtnice či Jihlava, kde se – zvláště u bohatých soukeníků – stává stavba dřevěných betlémů záležitostí společenské prestiže. Velmi brzy nato se však místní betlémáři snaží dřevěné figurky vyrobit sami. Betlémářská tradice se v té době přesunuje od soukenických rodin, do rodin truhlářů, tesařů a ševců. Také mnozí řezbáři dosahují velmi slušné umělecké úrovně a jména jako Karel Brázda, Josef Liška či Jan Krechler se dostávají do povědomí lidí i daleko od města Třeště. Současně se rozvíjí i betlémská krajina a vytváří se jakýsi prototyp třešťského betléma, který jej odlišuje od ostatních betlémů a jehož charakter se zde udržel dodneška…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2006

Hledáte ubytování na Vysočině? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Ivan Knorr

Shopping Cart