Tři řeky, tři země, jedno město

Od jihu sem přináší zelenou vodu z alpských ledovců Inn, od západu přitéká z nižších poloh Schwarzwaldu modrý Dunaj a od severu z rašelinišť Bavorského lesa „černá perla“ Ilz. Německo-rakouská hranice je coby kamenem dohodil – nejprve vede prostředkem Innu, pak obloučkem kopíruje jižní okraj města na pravém břehu a kousek za soutokem pokračuje středem Dunaje. A na Trojmezí, kde se oba státy stýkají s Českem, je odtud vzdušnou čarou asi třicet kilometrů. Odhalit jméno města není vůbec těžké – Pasov…

Shopping Cart