Tyddewi, město Davidovo

Žil v 6. století. Podle Života svatého Davida, spisku sepsaného ale až pět století po jeho smrti, získal vzdělání od římského mnicha Paulina a poté se vydal na misijní cesty po Anglii a Bretani. V odlehlém koutě Walesu, v kraji Pembrokeshire, blízko místa, kde se narodil, založil v roce 550 klášterní komunitu. Její členové žili velmi asketicky. Pili pouze vodu a jedli jen chléb se solí a zeleninou. Večery trávili četbou, psaním nebo modlitbami. Tvrdě pracovali, pravidla například přikazovala, že musí sami tahat pluh místo zvířat…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2007

Další informace o Walesu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Andrea Říhová