Údolí Boí

Jednotlivé aktivity lze ovšem i velmi dobře kombinovat. My jsme dali přednost putování po stopách románské architektury a návštěvě národního parku. Východiskem naší cesty bylo malé, původně středověké městečko Pont de Suert, administrativní centrum oblasti Alta Ribagorça. Dříve odtud vedla obchodní stezka do Aragonie. Z jedné strany se nad městečkem tyčí vrcholky Pyrenejí, z druhé strany jej omývá řeka Noguera Ribagorçana, v níž místní s oblibou rybaří.
Samotné městečko se projde za chvíli. Úzké uličky vedou na malé náměstí, které obklopuje několik šlechtických domů s podloubími z 15.–17. století. Největší pozornost ovšem poutá originálně řešený nový kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1955, jehož loď má tvar bárky obrácené dnem vzhůru, k níž přiléhá kaple vejčitého tvaru. Opodál stojí samostatná kamenná zvonice…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2006

Další informace o Španělsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Anna Tkáčová