Umělecké sbírky nejen na Muzejní míli

Je známo, s jakým zaujetím Američané už v minulosti sbírali a vystavovali díla evropského výtvarného umění, stejně jako obdivovali hodnoty mimoevropských kultur. Často jim to bývá přičítáno ke zlu, ale připomeňme si, že i v žilách prostého farmáře z Nebrasky či Minnesoty může kolovat krev stavitelů katedrál… stejně tak, jako v žilách jeho vzdálených bratranců ze Zlámané Lhoty. Američané se prostě hlásí k hodnotám, na jejichž tvorbě se podílely celé generace jejich předků; kdysi je museli ve staré vlasti opustit, ale ve 20. století se jejich situace obrátila – teď „na to měli“ a přihlásili se…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2008
Další informace o New Yorku naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart