Živá voda z Jeseníku

 

Jeho historickým středem byla od konce 13. století vodní tvrz, jejíž mohutné kamenné zdi  prošly mnoha úpravami. Dnes nabízejí návštěvníkům ve svých chladných prostorách muzejní exponáty vztahující se k historii města a jeho okolí. Tady se například dozvíme, že se v nedalekých horách těžila železná ruda, kterou zpracovávaly hamry na kvalitní železo. Počátkem 16. století, kdy byla na náměstí postavena honosná renesanční radnice, přešlo toto horní město z rukou biskupů do majetku augšpurských Fuggerů, ale když těžba skončila, opět jej získalo vratislavské biskupství…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2008