Vancouver Island

Pokud chceme přesto poznat kouzlo zdejší krajiny, nezbývá než vydat se na Vancouver Island, který je jakýmsi miniaturním obrazem kanadské přímořské divočiny. Tento 450 km dlouhý ostrov při jihozápadním pobřeží Kanady nabízí dvě zcela odlišné tváře – na jihu a východě jsou jeho nížiny hustě obydleny a zemědělsky využívány, zatímco severní a zejména pak západní, bohatě členěné pobřeží si uchovává nefalšovanou a drsnou divočinu, která překoná veškerá naše očekávání. První Evropané spatřili ostrov roku 1778, kdy na jeho západním pobřeží přistál legendární kapitán James Cook, který jej však považoval za součást americké pevniny. Teprve roku 1792 zjistil jeho omyl kapitán George Vancouver, který tak objevil největší pacifický ostrov při americkém pobřeží. Na jeho počest nese ostrov dodnes kapitánovo jméno. Roku 1843 zřídila Společnost Hudsonova zálivu na jižním cípu ostrova, v klimaticky i topograficky velmi příhodném místě pevnost Victoria, která se rozrostla v město a zůstala trvale pod vlivem Velké Británie, zatímco jižnější oblasti se staly součástí nově vznikajících Spojených států amerických…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2006

Další informace o Kanadě naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jan Votýpka, j.r.

Shopping Cart