Vatikánské poklady

Už jak se blížíme k vatikánským hradbám, je nám jasné, že uměnímilovných turistů je v Římě moc. Fronta se vine za několik rohů – snad proto, že je pondělí, včera byla vatikánská muzea nepřístupna a dnes je zas naopak zavřena většina ostatních římských památek. Ale had z lidských postav naštěstí není nehybný a sympatický policista nás uklidňuje, že na přelomu července a srpna byl ještě mnohem delší. Za pouhou hodinu už ale procházíme hlavním vchodem.
Uvnitř se naštěstí návštěvníci poněkud rozptýlí. Pokladen je několik, vstupné jednotné: 12 eur. Pouze studenti do 26 let dostanou třetinovou slevu. Fotografovat se smí s výjimkou Sixtinské kaple takřka všude, ovšem bez blesku. Jeden ale neví, kde začít. Už jen ty sochy ve vstupní hale! Sice se jedná vesměs o římské kopie řeckých děl, ale jejich stáří je natolik úctyhodné, že je vnímáme jako unikáty. Zatímco jinde se ničilo anebo nechávalo rozpadnout, co vytvořily starší kultury, Římané s praktičností sobě vlastní zachovávali, shromažďovali a napodobovali, co už jiní před nimi dovedli k dokonalosti…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2005

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Radvana Kraslová