Věčné město Východu

Velké dějiny města však začaly až za Konstantina Velikého, římského císaře, který si toto místo zvolil za sídelní město východořímské říše. Rozhodl se tady vybudovat Nový Řím, který napodoboval architekturou i plánem hlavních ulic a náměstí nejen italský Řím, ale i židovský Jeruzalém. Centrální rozlehlé náměstí Augustionu si uchovalo svou původní dispozici po celý středověk, stejně tak jako několik dalších velkolepých staveb, především chrám Boží moudrosti, neboli Hagia Sofia. Jeho stavbu zahájil už Konstantin, ale do vysvěcení nové metropole v roce 330 nebyla ještě dokončena. Město přejmenované záhy na Konstantinopol mělo svůj císařský palác, senát a skvělý Hipodrom podél jedné strany Augustionu…
 

Další informace o Turecku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Vratislav Čermák, Jaroslava Janoušová