Bospor – brod do Asie

Problém je pouze v tom, jak onen Bosporus čili Dobytčí brod přebrodila, když je i v nejužším místě 660 m široký a nejméně 33 metrů hluboký. Je také nejasné, proč Thrákové, kteří na evropském břehu Bosporu žili, dali této úžině tak nepatřičné jméno. Nic nenasvědčuje tomu, že by v antické době byla hladina moře o tolik nižší nebo býci byli o tolik vyšší. Nicméně je zřejmé, že Bospor stejně jako Dardanely je už od starověku významnou mořskou cestou z moře Černého do Středozemního a odtud přes třetí úžinu Gibraltar (antické Heraklovy sloupy) do Atlantského oceánu. Kdo ovládal úžiny, kontroloval jak námořní obchod, tak i vojenské strategické body.

Jan Votýpka