Vesničky z kamení a hlíny

„Berberská vesnička Tinrhorin,“ zahlásil můj průvodce, zatímco jeho ukazovák mířil na dno údolí. Sestupovali jsme ze sedla Tamatert a scenérie, ke které jsme mířili, vypadala velice zajímavě. Protější stráň byla pokryta ladnými křivkami terasovitých políček, jejichž svěží zeleň ostře kontrastovala s vyprahlými svahy okolních kopců. Těsně vedle nich se ke skalám tiskly asi dvě desítky kamenných a hliněných domků s plochými střechami. O několik metrů níže se klikatila světlá stuha horské říčky. Po obou stranách ji lemovaly urostlé stromy, v jejichž stínu pulzoval život. Ženy, klábosící na břehu, praly prádlo. Muži, s motykami přes rameno, se vraceli z pole. Děti, s taškami na zádech, pospíchaly na vyučování…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2004

Další informace o Maroku naleznet zde: http://www.sopka.cz