Vlora - Vlorský záliv

Vlora, Vlora…

Vlora
V albánském komunistickém velkofilmu Ballë për ballë (Čelem proti sobě) o komunistické sovětsko-albánské roztržce pochodují po vlorském nábřeží námořníci a zpívají o lásce k tomuto významnému jihoalbánskému přístavu. Lokace ve filmu nebyla zvolena náhodně, krom ekonomického významu jde o jeden z uzlových bodů moderních albánských dějin.

Je až s podivem, že vedle maďarského povstání a invaze do „kontrarevolučního“ Československa v historické literatuře významněji nerezonuje albánsko-sovětská roztržka, jež hrozila otevřeným konfliktem mezi oběma státy právě ve Vlorském zálivu. Když se totiž oba režimy rozhádaly kvůli Chruščovově kritice Stalinova kultu osobnosti, jedním z předmětů sporu bylo i vojenské vybavení detašované právě v albánském přístavu. Konflikt se naštěstí podařilo uhasit dříve, než propukl, a vojenská technika byla rozdělena mezi obě země podle národnosti posádek, i tak šlo však o významný milník nejen v albánské a sovětské historii, ale v celých dějinách studené války.

Vlora - pohled na město z terasy restaurace
Vlora je s téměř 80 000 obyvateli třetím největším albánským městem a po Drači druhým největším přístave

Je třeba říct, že výběr Vlorského zálivu jako jedné ze základen Varšavské smlouvy nebyl vůbec náhodný. Albánie se po roztržce mezi Moskvou a Bělehradem stala sovětskou bránou k Jadranu a navíc zaujímala i strategickou pozici ani ne 100 km od italských hranic. Kromě toho se Vlorský záliv nabízel jako místo pro námořní základnu díky svým specifickým přírodním podmínkám, neboť ho z jihu ohraničuje protáhlý poloostrov Karaburun a na severu leží uprostřed vjezdu do zálivu ostrov Sazan.

Zalesněné karaburunské vršky dosahují výšky až 800 m n. m. a při vhodném počasí se z nich dá dohlédnout až do protilehlé Itálie. Na opačné straně se naskýtá pohled na majestátní Keraunské hory a Vlorský záliv, na jehož břehu se rozkládají dvě starobylá města. Přímo na úpatí karaburunských kopců leží zmíněná vojenská základna Pasha-Liman, kde operují albánské námořní síly a NATO. V jejím areálu se nachází archeologický park Oricum s vykopávkami antického města, jež se tu rozkládalo již od 6. stol. př. n. l. K jeho návštěvě je třeba mít speciální povolení.

Vlora - Odpočinková pobřežní promenáda Lungomare
Odpočinková pobřežní promenáda Lungomare

Když pojedeme podél pobřeží Vlorského zálivu od jihu na sever, narazíme nejprve na moderní město Orikumi, nesoucí jméno svého antického předchůdce vzdáleného asi 4 km. Jde o jakousi zmenšenou verzi samotné Vlory. Pobřeží lemují pláže a turistické rezorty, v přístavu kotví jachty a rybářské loďky, do přírody je to, co by kamenem dohodil. Jak cesta pokračuje, osídlení houstne. Jen obtížně se dá stanovit, kde končí jednotlivé vesnice a začíná předměstí Vlory. Míjíme obce Radhimë a Kaninë, čím dál častěji vyhledávané pro rekreaci. V Kaninë najdeme kromě turistického vyžití i kus historie v podobě zříceniny kaninské pevnosti spjaté se Skanderbegovým tažením proti Tur…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Albánie

Vlora